Araştırmada Yenilikler Konferansı 01 Haziran 2022’de …

Araştırmada Yenilikler Konferansı 01 Haziran 2022’de …

Araştırmada Yenilikler Konferansı 01 Haziran 2022’de …

Araştırmada Yenilikler Konferansı Bu Yıl “Olmak ya da Olmamak” Diyecek.

Araştırmanın gelişimine odaklanan ve gelirinin tamamı sosyal projelere aktarılan Türkiye’deki tek konferans olan Araştırmada Yenilikler Konferansı, bu yıl 1 Haziran tarihinde Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleştirilecek. Hibrit olarak düzenlenecek etkinliğe dileyenler online olarak da katılabilecek.

 

Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın Bu Yılki Teması; “Olmak ya da Olmamak”… Ipsos’un Türkiye CEO’su ve Konferans Başkanı Sidar Gedik konuyla ilgili olarak şunları iletti: “Şüphesiz ki pandemi; ekonomiden siyasete, eğitimden tüketime kadar hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Geçtiğimiz bu iki yıl boyunca eskiden alışkanlığımız olmayan birçok şey yeni normalimiz oldu. Hayatlarımızı derinden etkileyen karantinalar ve kısıtlamalar, tüketici davranışlarında da önemli değişikliklere neden oldu.  Bu türbülanslı dönemlerde her alanda hayatta kalma, varlık-yokluk mücadelesi modundaydık.  Pandeminin hafiflemesi sonrası yaşanılan ekonomik dalgalanmalar ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ve bu hayatta kalma mücadelesi hem bireyler hem işletmeler için halen devam ediyor.  İşte tüm bunlardan yola çıkarak; Araştırmada Yenilikler Konferansının bu yılki teması “Olmak ya da Olmamak” olarak belirlendi” dedi.

 

Alanında saygın uzmanların en yeni bilgilerini ülkemizdeki pazarlama ve araştırma sektörünün hizmetine sunma misyonuyla 13 yıldır gerçekleştirilen Araştırmada Yenilikler Konferansında ele alınacak konulardan bazıları şöyle:

  • Sürdürülebilirlik oturumunda; sürdürülebilir yaşam konusunda çalışan tüm markalara aksiyonlarını almadan önce mutlaka bilmeleri gereken 10 gerçekten bahsedilecek.
  • İnovasyon başlığı altında; enflasyon ve türbülans ortamında markalar nasıl ayakta kalır ve büyür? Türkiye’deki pazar verilerinden örnekler de paylaşılacak.
  • Büyük yer değiştirme (Great Attrition) kavramının tartışıldığı bu dönemde çalışan deneyiminin rasyonel ve duygusal yönleri uzmanlarca bir panelde tartışılacak. Panele özel yapılacak sosyal dinleme çalışmasından çıkacak dijital içgörüler ve bir diğer özel bir çalışan araştırmasından öne çıkan sonuçlar insan kaynakları uzmanları ve akademisyenlerle tartışılacak.
  • Pandemi, savaş, enflasyon vb. gelişmelerin bireylerin tutumlarına ve tüketim davranışlarına nasıl yansıdığı uzmanlarla birlikte diğer bir panelde tartışılacak.
  • Dünya Nasıl Değişiyor? Türkiye Nereye gidiyor? Geleceğin Kısa Tarihi adlı seansta dünyadaki gelişmelerin ülkemize ve geleceğe etkilerinden bahsedilecek.

Konferans Programı

1 Haziran 2022 / 1 June 2022  – Four Seasons Bosphorus
10.00 – 10.20 Açılış – Opening

Sidar Gedik – Ipsos Türkiye CEO’su / CEO Ipsos in Turkey

10.20 – 10.40 Açılış Konuşması – Opening Speech 

Ben Page, Chief Executive Officer, Ipsos

10.40 – 11.00 İki Yıl Sonrasında Covid Döneminden Çıkarılacak Dersler – Two Years On: Lessons from Covid Times

Shane Farrell, CEO Europe, Chairman Brand Health Tracking, Ipsos

11.00 – 11.20 Sosyal Proje Hakkında – About the Social Project

Anadolu Güneşi Derneği – The Sun of Anatolia Association

11.20 – 11.35 Kahve Molası – Coffee Break
11.35 – 11.55 Sürdürülebilirlik Üzerine 10 Gerçek – 10 Facts about Sustainability

Semra Sevinç, Yönetim Kurulu Üyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi – Board Member, Sustainability Academy
Yasemin Özen Gürelli, Chief Client Officer, Ipsos in Turkey

11.55 – 12.05 Soru&Cevap – Q&A
12.05 – 13.15 PANEL – Yeni Düzende Çalışan Olmak – Being an Employee in the New Order

Moderasyon: Yaprak Kılıççı, CHRO Ipsos in Turkey
Panelistler:
Ghassan Karian, CEO, Ipsos Karian and Box
Gaye Özcan, Genel Müdür, Human Group & Kestria – General Manager, Human Group & Kestria
Murat Ergene, Managing Partner, Ergene Consulting & HGA Group – Managing Partner, Ergene Consulting & HGA Group
Ülgen Özmen, Genel Müdür Yardımcısı, HR Dergi – Assistant General Manager, HR Magazine

13.15 – 14.00 Öğle Yemeği – Lunch
14.00 – 15.00 PANEL – Zor Koşullarda Ayakta Kalmak ve Nereye Kadar? – Holding Up Through Challenging Conditions and How Far? 

Moderasyon: Sidar Gedik
Panelistler:
Doç. Dr. Alev Yalçınkaya, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı – Head of Psychology Department, Yeditepe University
Prof. Dr. Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi – Boğaziçi University, Department of Sociology, Lecturer
Açıl Sezen, BloombergHT Genel Yayın Yönetmeni – BloombergHT Chief Editor

15.00 – 15.20 İstikrarsız bir Dünyada Marka Başarısı Nasıl Sağlanır? – Brand Success in a Volatile World

Steven Naert, Global Solutions Leader for Brand Positioning, Ipsos

15.20 – 15.30 Soru&Cevap – Q&A
15.30 – 15.45 Kahve Molası – Coffee Break
15.45 – 16.05 Metaverse – Markalaşmanın Yeni Alanı – Next Frontier in Building Brands

Mark Polyak, President, Analytics, Ipsos in North America

16.05 – 16.15 Soru&Cevap – Q&A
16.15 – 16.35 Dünya Nasıl Değişiyor? Türkiye Nereye gidiyor? Geleceğin Kısa Tarihi – Global Trends and Turkey – A brief history of the near future 

Dr. Bahadır Kaleağası, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı – Paris Bosphorus Institute President

16.35 – 16.45 Soru&Cevap – Q&A
16.45 – 17.00 Kapanış – Closing

* Konferans boyunca simultane tercüme (İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce) hizmeti verilecektir.

 

Katılmak İçin

Konferansa katılım Anadolu Güneşi Derneği’ne yapılacak bağışla gerçekleştirilecek. Etkinliğe fiziki katılım kişi başı minimum 1000.- TL; online katılım ise minimum 600.- TL bağış ile mümkün olacak.

Toplanan bağışlarla Afyonkarahisar Şuhut Fatih Ortaokulu’nda bir Robotik Kodlama (Yazılım ve Tasarım) Atölyesi kurulacaktır. Bu atölye ile; bilişim teknolojilerine yönelik uygulamalar doğrultusunda öğrencilerin yeni bilgi ve teknolojileri üretme, tasarlama, bilişim araçlarını doğru, etkin ve güvenli kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kurulacak Yazılım ve Tasarım Atölyesinde kazandırılacak yetkinliklerden bazıları şöyle:
•    Teknoloji okuryazarlığı,
•    Algoritmik düşünme,
•    3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısını geliştirme,
•    İnce motor becerilerini geliştirme,
•    Hayal gücü (imajinasyon) geliştirme,
•    Hayal ettiği bir tasarıyı ortaya koyabilme

Kayıt ve daha detaylı bilgi için: https://www.ipsos.com/tr-tr/arastirmada-yenilikler-konferansi-2022