Yazılar

Okullar açıldı ve neler yaşandı!

Okullar açıldı ve neler yaşandı!

Ipsos Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen iki ayrı araştırma « Ipsos Gündeme Dair ve 2023 Eğitim Monitörü » global verilerle karşılaştırmalı verilerinden derlenmiş dosya içeriğinde;

Ipsos Türkiye

 

Ipsos Türkiye

  • Eğitimin kalitesi konusunda dünyadaki diğer ülke toplumları mutlu mu? Gösterge nasıl?
  • Eğitim kalitesi konusunda en mutlu olan ülke.
  • Türkiye’de bireyleri eğitimin kalitesinden memnun mu? Bu oran ne?
  • Bu konu bir problem olarak görülüyor mu?
  • Eğitim kalitesi eski dönemlerle karşılaştırıldığında nasıl değerlendiriliyor, oranlar nasıl?
  • Üniversite eğitimi hayatta başarılı olmak için gerekli midir? Toplum bu konuda nasıl yanıt veriyor?
  • Eğitim kalitesinde veliler ne derece zorlanıyor? Geçen sene ile kıyaslandığında; okul masrafları konusunda ne düşünülüyor?
  • Bu sene okul masraflarında herhangi bir kısıtlama yapıldı mı? Yapıldıysa nelerden vaz geçildi?
  • Ebeveynler okul masraflarının yanı sıra genel harcamalarından da kısıtlama yapıyor mu? Bu kısıtlamalarda hangi harcamalar öne çıkıyor?

Gibi sorulara bireylerin verdiği İfade, tutum ve davranışlar içeren bilgiler bu dosyada sunulmaktadır.

Ipsos Türkiye

 

Ipsos Türkiye

  

Ipsos Türkiye CEO’SU SİDAR GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Ipsos’un dünya genelinde 29 ülkede yapılan Global Eğitim Monitörü araştırması sonuçlarına göre vatandaşlar ülkelerindeki eğitim kalitesinden büyük oranda memnun değil. Singapur eğitimin kalitesi konusunda en mutlu olan ülkeyken Türkiye’de bireylerin sadece %18’i eğitimin kalitesinden memnun olduğunu belirtiyor. Türkiye ise eğitim kalitesi konusunda en mutsuz 4 ülkeden biri. Ülkeler ortalamasına göre kendi dönemlerindeki eğitim kalitesi ile karşılaştırdıklarında sadece her 10 kişiden üçü bugünkü eğitim kalitesini kendi dönemlerinden daha iyi olduğu görüşünde. Türkiye’de ise durum daha negatif, 4 kişiden biri günümüzde eğitimin daha iyi olduğunu düşünüyor.  İş hayatına adım atmadan önceki en önemli durak olan üniversiteler için ise farklı görüşler var. 29 ülke ortalamasında bireylerin %60’ı üniversite eğitiminin kişinin hayatta başarılı olması için gerekli olduğu görüşünde. Türkiye’de de toplumun bu konudaki görüşü benzer seviyede..

Ipsos Türkiye

Gündeme Dair araştırmamızda ise Türkiye’de eğitim konusunu harcamalara etkisi çerçevesinde ele aldık.  İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda okul masraflarına ilişkin yükü vatandaşlar geçtiğimiz seneyle aynı oranda belirtiyor. Eğitimin kalitesi konusunda görüşler çok olumlu olmasa da ebeveynler çocuklarını okutmak için uğraş veriyorlar ve okul masrafları velileri bu sene de zorlamaya devam ediyor.  Her 10 kişiden 7’si okul masraflarının bütçesini çok zorlayacağını belirtirken kırtasiye masrafları bu sene de en fazla harcama yapılan kalem olarak dile getiriliyor. 2023 yılında eğitime ayrılan bütçenin %73’ü kırtasiye masraflarına ayrılmış durumda.Okul masraflarından kısıtlama yapanların oranı yüksek, her 10 veliden 6’sı  okul masraflarını kıstığını belirtiyor. Özellikle kırtasiye ve kıyafet masrafları kısılan harcamaların başında geliyor. Ebeveynler okul masraflarının yanı sıra genel harcamalarını da kısıyorlar. Bu kısıtlamalarda giyim ve sosyal hayata ilişkin harcamalar öne çıkıyor ve her 10 kişiden sekizi okul masraflarını karşılayabilmek için diğer giderlerden kıstığını belirtiyor.