Ipsos; Dünya’da sağlığı en iyi olan ülke Hindistan, Sırbistan ve Suudi Arabistan…

Dünya’da sağlığı en iyi olan ülke Hindistan, Sırbistan ve Suudi Arabistan…

 

Nasılsınız diye sorulduğunda dünya çapında verilen klasik bir yanıt “İyilik Sağlık”…   Gerçekten de iyi miyiz? Sağlıklı mıyız? Ülkemiz dünya ülkeleri arasında sağlık sıralamasında ne durumda? Dünya bu konuda ne diyor?  Türkiye ne diyor? Dünyanın önde gelen Global Araştırma şirketlerinden biri olan Ipsos; Türkiye dahil 28 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, bireylerin sağlıklarıyla ilgili algılarını ve pratiklerini ortaya koydu.  Proje kapsamında ilk olarak bireylerin kendi sağlık durumlarını nasıl gördükleri soruldu. Buna göre global olarak %56’lık bir kesim sağlığının iyi olduğunu belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğunu en fazla belirtilen ülke ise Hindistan oldu. Araştırmaya Hindistan’dan katılan bireylerin %70’i sağlık durumlarının iyi olduğu yanıtını verdi. Bu konuda olumlu görüş bildiren diğer ülkeler ise sırasıyla Sırbistan (%68) ve Suudi Arabistan oldu. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %57’si sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken, %17’si sağlıklarının ne iyi ne de kötü olduğunu, %16’sı ise sağlık durumlarının iyi olmadığını belirtti.

 

%49 “Sağlıklı Besleniyorum” diyor.

Son dönemlerde beslenme düzenine dikkat etmek, ağır diyetler yerine sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmek neredeyse her bireyin söyleminde. Öyleyse gelin bakalım; 28 ülkeden araştırma kapsamında bireylere sağlıklı beslenip beslenmedikleri sorulduğunda ne yanıt verilmiş. Sağlıklı beslendiklerini en çok düşünen ülkeler sırasıyla Hindistan (%68) ve Çin (%65) oldu. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %49’u sağlıklı beslendiğini belirtti.

 Sağlıklı beslenmenin en önemli olmazsa olmazı egzersiz… Bu ikili berber uyum içinde uygulandığı zaman sağlıklı yaşam kalitesi yüzde yüz artıyor. Ipsos’un dünyada gerçekleştirdiği bu araştırma kapsamında; bireylere yeterli egzersiz yapıp yapmadıkları da soruldu. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %44’ü yeterli egzersiz yaptıklarını iletti. Bu konudaki global ortalama %40 olurken, yeterli egzersiz yaptıkları konusunda en çok hem fikir olan ülke ise %62 ile Hindistan oldu.

 

En sık doktora giden ülke Belçika

Sağlık algısı araştırmasında aynı zamanda aile hekimi gibi temel sağlık hizmeti veren hekimleri ne sıklıkla ziyaret ettikleri de soruldu. Buna göre global ortalamaya göre %89’luk bir kesim yılda bir kez veya daha fazla kez hekim ziyaret etmiş gözüküyor. En sık doktora giden ülke ise Belçika olarak öne çıkıyor. Araştırmaya Belçika’dan katılan bireylerin %48’i yılda üç kez veya daha fazla temel sağlık hizmetleri için aile hekimi veya doktora gittiklerini belirtiyorlar. Türkiye’deki sonuçlar da global ortalamayla paralellik gösteriyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %89’u en az yılda bir veya daha fazla kez doktora gittiklerini belirtiyor. Yılda üç veya daha fazla kez doktora gidenlerin oranı ise %31

 

Globalde %62’lik bir kesim hayatında hiç psikolog veya psikaytriste gitmediğini beyan ediyor

Araştırmaya Japonya’dan katılan bireylerin ise %83’ü hayatımda hiç psikolog veya psikiyatriste gitmedim derken, Türkiye’den katılan bireylerin de %54’ü de aynı şekilde bilgi veriyor.

 

Kan bağışı konusunda farkında ve aksiyonda gözüküyoruz

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %54’ü sıklıkla kan bağışında bulunduğunu belirtiyor. Kan bağışı konusundaki global ortalama ise sadece %29 olarak görülüyor. Buna göre en az kan bağışı yapanlar ise Japonlar (%11)

 Organ Bağışı konusunda en istekli beş ülkeden biriyiz

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %72’si “ani ölümüm durumunda ihtiyacı olan başkalarına organlarımın verilmesine izin veririm” diyor. Organ bağışı konusunda en istekli ülke ise %75 ile Kolombiya, onu %74 ile Hindistan takip ediyor.

 Dünyanın en büyük sağlık problemleri Kanser, Obezite ve Zihin Sağlığı

Araştırma kapsamında 28 ülkede bireylere; “sizce ülkenizdeki en büyük sağlık problemleri nedir” diye soruluyor. Buna global ortalamada değerlendirildiğinde; kanser, obezite ve zihin sağlığı en büyük üç problem olarak sıralanıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireyler ise ülkedeki en büyük sağlık problemlerini Kanser, Obezite ve Madde Bağımlılığı olarak belirtiyor.

 Araştırma Hakkında

Araştırmanın A1-A5 kodlu soruları 20 Nisan – 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 20,767 kişiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında sorular, Ipsos Online Paneli üzerinden toplam 27 ülkeden bireylere iletilmiştir. Araştırma kapsamındaki ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD.

Araştırmanın B1-B13 kodlu soruları ise 25 Mayıs – 8 Haziran 2018 tarihleri arasında toplam 23,249 bireyle 28 lkede gerçekleştirilmiştir. (Yukarıda belirtilen ülkelere Kolombiya da eklenmiştir)

Şu ülkelerden yaklaşık olarak 1000’er birey araştırmaya katılmıştır: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Malezya, İspanya, İngiltere ve ABD. Diğer ülkelerde ise 500’er bireyle araştırma gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın gerçekleştirildiği 16 ülkede veriler genel nüfus profiline ve temsiliyetine dönük olarak ağırlıklandırılmıştır. Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Hindistan, Malezya, Meksika, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye’de ise örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.