Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği hakkında görüşler

Bundan yaklaşık bir sene önce başta global teknoloji şirketleri olmak üzere birçok şirket, salgın sonrasında da evden çalışmayı sürdüreceğini açıklamıştı. Yani, bu çalışma biçimi kalıcı hale geliyor ve ya getirilmeye çalışılıyor diyebiliriz. Örneğin Google evden çalışma sürecini 2020 sonundan, Temmuz 2021’e çekerken; Twitter çalışanlarını tamamen evden çalışma düzenine geçirdi. Microsoft ise dünya çapındaki tüm fiziksel mağazalarını kapattığını açıklayarak; bir süredir evden çalışan mağaza çalışanlarını, farklı departmanlara sevk etti. Evden çalışmayı 2021 ortasına kadar uzatan Londra çıkışlı ulaşım markası Uber, çalışanlarına masa sandalye ihtiyaçları için ek ödeme yapabileceğini söyledi.

Kısa bir global dünya şirketlerinin özetin ardından ülkemizde atılan adımlara bir bakalım. Türkiye’de de evden çalışma düzenini kalıcı olarak benimseyen büyük firmalar arasında bulunan haber sitesi Mynet, Mayıs ayında uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdiğini açıklamış, tüm editör kadrosunu kalıcı olarak tamamen uzaktan çalıştırma kararını almıştı.

Uzaktan çalışma yönetmeliği açıklanması

Beklenen gün geldi, yaklaşık 3 hafta önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzaktan çalışmaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliği yayımlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek. İşveren, mal ve hizmet üretimi için gerekli malzemeyi sağlamakla yükümlü olacak. Yönetmelikte, işverenin üretim için gerekli malzemeyi bir tutanakla çalışana teslim edeceği, hizmetin görülmesi sırasında oluşacak giderlerin nasıl ödeneceği yine sözleşmeyle düzenlenecek. Uzaktan çalışma için mesai saatleri iş sözleşmesinde mevzuata uygun olacak şekilde düzenlenecek. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak. Uzaktan çalışan iş yeri güvenliği konusunda sorumluluk işverende olacak. İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirecek, gerekli eğitimi verecek, sağlık gözetimini sağlayacak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacak. Ayrıca işçi, uzaktan çalışma için yazılı istekte bulunacak ve bu istek en geç 30 gün içinde olumlu ve olumsuz karara bağlanacak. Zorunlu haller durumunda, işveren çalışanlardan bir bölümün evden çalıştırabilecek ve bu durumda işçinin rızası aranmayacak.

İncelediğim kadarıyla öne çıkan yönetmelik kararlarını siz değerli okurlara paylaştım daha fazlasının merak edenler Resmi Gazeteden Yönetmeliği inceleyebilir.