İstanbul Sözleşmesi Hakkında

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi de İstanbul Sözleşmesi olarak bilinir. Kadınları korumaya yönelik bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye önderliğinde hazırlandı. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir.

Yukarıdaki metin İstanbul Sözleşmesinin ana teması. Öncülerinden ve ilk imzalayıcılarından olan biz, bu sözleşmeden çekilmiş bulunmaktayız. Türkiye bildiğiniz üzere son yıllarda kadın cinayetlerinin fazlasıyla arttığı bir dönemden geçiyor. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünyada geçerlidir. Bunun önüne geçilmesi amacıyla projeler sözleşmeler hukuki dayanaklar var. İstanbul Sözleşmesi bunlardan sadece bir tanesi ve yaptırım gücü yüksektir görüldüğü gibi. Kadının istemsiz ve rızasız olarak başına gelebilecek her türlü şiddete hukuki dayanak oluşturur. Söylediklerinin hepsi a’dan z’ye kadar yaşanan/yaşanmakta olan olaylardır.