Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın  bu yılki teması; “ İşte Gelecek”

Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın  bu yılki teması; “ İşte Gelecek”

Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın  bu yılki teması; “ İşte Gelecek”

Koronavirüs salgını ile de dünya yeni normallerini oluştururken, karar vericilerin  belirsizliği mümkün olduğunca anlamaya ve azaltmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu görülüyor. Bunun için de işin sırrı; bilgi ve trendlere hakim olarak, olası senaryolar ile beklenmedik olaylar arasında bir denge kurabilmek gerekiyor. Ipsos tarafından 8 ve 9 Haziran 2021 tarihlerinde yarım günlük bir zaman planı ile online olarak gerçekleştirilecek Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda belirsizlikleri ortadan kaldırmak, bilgi ve belirsizlik arasındaki dengeyi kurabilmek ve bizi geleceğe hazırlayacak öngörülere  “İşte Gelecek” başlığı altında ışık tutacak…

Ipsos araştırma sektörüne ve beraberinde iş dünyasına, profesyonel dünyada  karar vericilere ışık tutacak önemli bir çalışmanın sonuçlarını da ilk kez Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda paylaşıyor olacak. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin de katılımı ile gerçekleştirilen konferansta; kapsamlı bir araştırma ile pandemi sonrasında iş yerlerinin, çalışma biçimlerinin nasıl olacağı, çalışanların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının nasıl değiştiğine dair bulgular konferansta açıklanacak bereberinde uzmanların katılacağı bir panelde bu konu katılımcılarla birlikte derinlemesine tartışılacak.

Ipsos’un bir sektör klasiği olarak anılan Araştırmada Yenilkler Konferansı’nın içeriği kadar kıymetle önem taşıyan bir başka tarafı da sosyal projesi… Her yıl konferans gelirinin tamamını bir soysyal projeye bırakan Ipsos bu yılda geleneğini bozmadı ve Araştırmada Yenilikler Konferansı ile Aydın Sarıçam İlkokulu’na Bir Yaşam Becerileri Atölyesi Kazandıracak. Konferansa katılım Anadolu Güneşi Derneği’ne yapılacak minimum 300.- TL bağışla gerçekleştirilecek. Toplanan bağışlarla Aydın Sarıçam İlkokulu’nda bir yaşam becerileri atölyesi kurulacaktır.   Bu atölye ile çocukların sahip oldukları becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi, öğrenilen bilgilerin yaşam becerisine dönüştürülebilmesi amaçlanmaktadır. Hedeflenen kazanımlar; kendilerine yetebilme, drama ve eleştirel düşünce, Karagöz Hacivat (kültürel miras), bağımsız bireyler olarak yetişme, girişimcilik, finansal okur yazarlık, küçük ev aletlerini kullanma, yemek kültürü, güvenli ve sağlıklı yaşam becerileri üzerine doğru davranış geliştirme, etkili ve doğru iletişim kurma, evde yalnız kaldığında temel ihtiyaçlarını giderme olarak sıralanabilir.

 Kayıt ve daha detaylı bilgi için  https://www.ipsos.com/tr-tr/arastirmada-yenilikler-konferansi-2021 web sitesi ziyaret edilebilir.