2 bin 600 yıllık antik kent “Knidos”

2 bin 600 yıllık antik kent “Knidos”

2 bin 600 yıllık antik kent “Knidos”

Knidos, Muğla‘nın Datça ilçesinde bulunan, Karya dönemine ait antik yerleşim yeridir. Önce bügünkü Datça ilçe merkezinin 1.5 km kuzeydoğusundaki Dalacak Burnu üzerindeki Burgaz mevkiinde kurulmuştur. Daha sonra yarımdanın batı ucundaki Tekir Burnu üzerine taşınmınan yerleşim, 4. Yüzyıl ortalarında 35 km uzaklıktaki, bugünkü kalıntıların bulunduğu yere ne için taşındığı veya yerleşildiği ile ilgili kesin bir tarihi bilgi bulunmamaktadır. En çok kabul gören teori, bu taşınmada deniz ticaretindeki gelişmelerin etkili olduğu yönündedir.

Knidos antik kent

1850’li yıllarında sonunda İngiliz arkeolog Charles Newton, Sultan Abdülmecid’den yetki alarak önce Bodrum’da kazılar yapmış, daha sonra ise Knidos’a gelip kısa bir süre içerisinde her tarafı kazarak ortaya çıkardığı birçok eseri gemilerle Londra British Museum’a götürmüştür. Knidos’u kazıp bulduklarını İngiltere’ye götürme işini bir yılda tamamlamıştır. Yaptığı hizmetlerden ötürü İngiliz Kraliyet ailesi tarafından sör ünvanı takdim edilmiştir. Knidos kazılarıyla ilgili kitabı “A history of Discoveries at Halicarnassus ,Cnidus and Branchidae ” isimli kitabı Google Book’ta bulunabilmektedir. Charles Newton tarafından yapılan kazılar Knidos antik kentine oldukça büyük zararlar vermiştir.

Knidos Antik Kenti’ndeki arkeolojik veriler ışığında, antik harabelerin Helenistik ve Roma Dönemi yerleşimi olduğu kabul görmektedir. 2014 yılında Karya antik kenti üzerinde araştırma yapan belgesel yönetmeni Tekin Gün, Knidos Antik Kenti’nin Akropol alanı sur temellerinin inşasının M.Ö. 4. Yüzyılda yapıldığını ve çevresindeki yerleşimlerin kesintisiz olarak iskan edildiğini belirtmiştir. Şehir surları dışında, doğuya doğru yaklaşık 7 km genişliğinde bir alana yayılmış olan Nekropol (yer altı mezerlığı) yer almaktadır. Knidos, aktif olduğu yıllarda bilim, mimarlık ve sanat alanlarında oldukça ileri bir kentti. Tarihin büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoksus, doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos bu kentte yaşamışlardır. Doktor Euryphon ve öğrencileri zamanının ikinci büyük tıp okulunu Knidos’ta kurmuşlarıdr. Eudoksus’un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olan güneş saati, ören yerinde bugün de görülebilmektedir. 

Bugün bile Akdeniz’den Karadeniz’e giden gemilerin çoğu Knidos açıklarından geçmektedir. Antik dönem şartlarında oldukça uzun bir yolculuğa çıkmış ticaret gemileri için mükemmel bir konaklama yeri olmuştur.

Knidos Antik Kentine yer alana harabeler ise aşağıdaki gibidir;

Nekropolis, Oedion, Antik Mendirek, Küçük Tiyatro/Büyük Tiyatro, Basamaklı Cadde, Diyonsos Tapınağı, Antik Limanlar, Dor Tapınağı, Apollon Tapınağı ve Sunağı, Yuvarlak Tapınak, Korint Tapınağı, Güneş Saati ve Meclis Binası.

Knidos, Datça şehir merkezine 38 km uzaklıkta yer almaktadır. En pratik yöntem kendi arabanız ile ulaşmaktır. Ayrıca Palamutbükü minibüsleri ile de ulaşım sağlanmaktadır.