Apollo Samnaios'a adanan kent “Amos Antik Kenti”

Apollo Samnaios’a adanan kent “Amos Antik Kenti”

Apollo Samnaios’a adanan kent “Amos Antik Kenti”

Amos Antik Kenti, Muğla’da Marmaris ilçesi sınırları içinde bulunan, Roma dönemine ait bir antik yerleşim yeridir.

Antik Amos harabelerine Kumlubük koyunun kuzeybatısında, dik sahilin güney tarafındaki Asarcık isimli tepeden ulaşılmaktadır. Amos, bir tepe üzerinde yer alan tiyatro, tapınak ve bazı heykel ile kaidelerin yer aldığı bir kazı alanından oluşmaktadır.

Amos Antik Kenti’nin çevresi aynı dönemden kalma surlarla çevrilidir. Rodos karşısındaki 3 tiyatrodan ikincisi olan Amos Antik Kendi Tiyatrosu, bugün bile oldukça iyi durumdadır. Oturma yerleri, yan duvar ve sahne evinin üç odası kolayca ayırt edilebilmektedir. Profesör E. Bean’in 1940’lı yılların sonlarında bölgede yaptığı kazılarda, Milattan Önce 200 yılları civarına ait üç ayrı kira sözleşmesinin koşullarının yazıldığı dört adet yazıt parçaları bulunmuştur.

Amos, Antik dönemde, Akdeniz kıyısındaki Karya’daki Rhodian Peraia’da bulunuyordu. Muhtemelen bu şehirden epigrafik buluntularla desteklenen Lindos ile bağlantılıydı. Rodos ile bağlantısı, yerleşim yerinde bulunan yazıtlarda Dor lehçesinin kullanılmasıyla da kanıtlanmıştır.

Antik Amos’un kalıntıları, Marmaris körfezinin hemen yukarısındaki Hisarburnu’ndaki Asarcık’ın uzun tepesinde toplanmıştır. Hellenistik Dönem’e tarihlenen çokgen örgülü kerpiçten yapılmış sur duvarı, duvarların ve kulelerin hala 3-4 metre yüksekliğinde olduğu kuzey yamacında oldukça iyi korunmuştur. Güney cephesindeki duvar erozyon nedeniyle neredeyse yok olmuştur. Biri hariç tümü sağlam olan beş kule günümüze kadar sağlam kalmayı başarmıştır. Kuzey duvarında muhtemelen kentin ana kapısı olan bir kapı vardır. Kullanılan duvar tipine göre orijinal duvarın yapımı MÖ 4. yy’a tarihlenmektedir.

İç duvar kalıntıları arasında en belirgin olanı tiyatrodur. Rodos Peraia’nın bilinen üç Yunan tiyatrosundan Amos tiyatrosu, sahne evi ve orkestranın korunmuş kalıntılarına sahip tek tiyatrodur. Muhtemel seyirci sayısının yaklaşık 1300 olduğu tahmin edilmektedir. G. E. Bean 1948’de orkestra alanında Dionysos’a ait parça parça bir sunak bulmuştur.

Tepenin en üst noktasında, tiyatronun hemen batısında, Helenistik bir dairesel veya yarım daire heykel kaidesinin birkaç parçası görülmektedir.

Daha batıda, surların yakınında, yaklaşık 7 m genişliğinde ve 14 m uzunluğunda pronaosu olan küçük bir in Antis tapınağının temelleri vardır. Civarda bulunan tapınak envanterine sahip yazıtlar, tapınağın muhtemelen yalnızca bu konumda bilinen bir tanrı olan Apollo Samnaios’a (“Tepenin Apollonu”) adandığını göstermektedir.

Nekropol, kentin hemen dışında, surların kuzeyinde yer almaktadır. Arazide, bazı yazıtlar ve anıtsal mimarinin parçaları ile birlikte birkaç kaya mezarı görülebilir.

Amos Koyu, Marmaris’in Turunç beldesine bağlıdır ve Marmaris merkeze uzaklığı 25 kilometredir. Marmaris’de kahverengi Amos Antik Kenti tabelalarını takip ederek kolayca ulaşılabilmektedir.