Çalışanların %62 her hafta PCR testi yapılsın istiyor

Çalışanların %62 her hafta PCR testi yapılsın istiyor

Çalışanların %62 her hafta PCR testi yapılsın istiyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 73. dönem verileriyle vatandaşların; çalışanların aşı olmamış kişilerin iş yerine girebilmesi için PCR testi yaptırmaları, bunun doğru bir karar olup, olmadığı, aşı olmamış kitlenin ne kadarı bu kararın doğru bulduğu, bu testin uygulanma periyodunun nasıl olması gerektiği, maliyetinin devlet / iş yeri tarafından karşılanması gerektiği, gibi konularda ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

ÇALIŞANLARIN %62’Sİ AŞI OLMAMIŞ KİŞİLERİN HAFTADA EN AZ 1 KEZ PCR TESTİ YAPTIRMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.

Çalışanların  %23’ü haftada 2 kez, %27’si de haftada bir kez PCR testi yaptırması gerektiğini belirtirken, %12’lik bir kesim de haftada 3 kez yapılması görüşünde. Toplamda haftada 1 kez yaptırılması görüşünde olan çalışanların oranı %62. Bu oranlar toplumun genelinin verdiği cevaplarla çok benzer.     

 AŞI OLANLAR VE OLMAYANLARIN GÖRÜŞÜ OLDUKÇA FARKLI AMA YİNE DE AŞI OLMAYAN KESİMİN %27’Sİ DE BU KARARIN DOĞRU OLDUĞU DÜŞÜNCESİNDE

İşyerleri tarafından aşı olmamış kişilerden PCR testi istenmesi konusunda aşı olan ve olmayan kişilerin görüşleri birbirinin tam tersi. Aşı olan kişilerin ¾’ü bu kararı desteklerken, aşı olmamış kitlenin yarısı bu kararın yanlış olduğu görüşünde. Ama yine de aşı olmamış kitlenin %27’si de bu kararı destekliyor.

ÇALIŞANLARIN %65’İ İŞYERLERİ TARAFINDAN PCR TESTİ İSTENMESİ KARARINI DOĞRU BULUYOR.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2 doz aşısını olmamış çalışanların işyerine gidebilmesi için haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyerleri tarafından istenebileceği kararı konusunda toplumun geneli ile çalışanlar aynı görüşe sahip. Hem toplumun geneli hem de çalışanların %65’i bu kararın doğru olduğu görüşünde. Böyle bir kararın yanlış olduğunu düşünenlerin oranı her iki kitle nezdinde de %25 civarında.

HEM TOPLUMUN GENELİ HEM DE ÇALIŞANLARIN 2/3’Ü YAPTIRILACAK OLAN PCR TESTLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDE. 

Yaptırılması istenen PCR testlerinin devlet tarafından karşılanması görüşü ağır bassa da çalışanların %12’si bu testlerin iş yeri tarafından karşılanması gerektiğini, %17’si çalışanların kendileri tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyor. Çalışanlar ile toplumun genelinin bu konu hakkındaki görüşü birebir aynı.

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Ülkeler Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı ve test uygulamalarını içeren önlemler açıklamaya başladılar. Geçtiğimiz hafta İtalya’da ve Fransa’da çok sıkı prensipler uygulamaya girdi. Ülkemizde de aşı olmamış kişilere iş yerlerinde PCR testi yaptırma mecburiyeti getirilmesi gündemi işgal eden önemli konulardan biri. Bu koşul, hem genel kamuoyunda hem de çalışan kesimde büyük oranda destek buldu, her üç kişiden ikisi bu uygulamaya taraftar. Kendisi aşı olmuş olanlar arasında ise bu prensibi destekleyenlerin oranı dörtte üçe ulaşıyor.

Ipsos Türkiye Öte yandan aşı olmamış kesimin yarısı PCR test mecburiyetine karşı. Her on çalışandan altısı, aşı olmayanların haftada en az bir kez PCR testi yaptırması gerektiğini düşünüyor.  Her üç çalışandan bir ise haftada iki veya üç kez test yaptırılması gerektiğine inanıyor. Çoğunluk aşı olmayanlara PCR test mecburiyeti getirilmesini desteklerken, yine büyük bir çoğunluk bu testlerin ücretlerinin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini belirtiyor.