Toplumun yüzde 3’ü Suriyelileri önemli sorun olarak görüyor

Toplumun yüzde 3’ü Suriyelileri önemli sorun olarak görüyor

Toplumun yüzde 3’ü Suriyelileri önemli sorun olarak görüyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması 2005 yılından bu yana toplumun farklı konulara bakış açısını ortaya koymayı, davranışlarını ve alışkanlıklarını anlamayı beraberinde yıllar içerisindeki toplumsal değişimleri takip etmeyi hedeflemektedir. Bu araştırma kapsamında bu hafta mercek altına alınan konu; toplumun ülkemizdeki suriyeli sığınmacılara yönelik geçmiş yıllara nazaran bugün olumlu/ olumsuz duygu düşünce durumlarında tespit edilen değişiklikler, bireylerin iletişim kurma ve arkadaşlık olma durumları, benzer gelenek ve göreneklerin olup/ olmadığı, gelecekte güvenlik sorunu oluşturup oluşturmadığı, Türkiye’nin en önemli sorunları sıralamasında  sığınmacıların yerine yönelik ifade, tutum ve davranışları incelenmiştir.

GEÇEN 2 SENELİK SÜREÇ İÇERİSİNDE SURİYELİLERLE ARKADAŞ OLAN BİREYLERİN ORANI %13’DEN %18’E YÜKSELMİŞ. 2020 yılında Suriyeli arkadaşı olan bireylerin oranı %13 iken 2022 yılında bu oran 5 puan artarak %18’e yükselmiş. Diğer taraftan toplumun %64 Suriyeli bir arkadaşı olmadığını söylüyor.

 

Ipsos Türkiye

2 SENE ÖNCESİNE GÖRE SURİYELİLERİN GERİ GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNENLERİN ORANI AZALSA DA HALA HER 10 KİŞİDEN 7’Sİ BU GÖRÜŞÜ DESTEKLİYOR. Toplumda Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiği düşüncesi hâkim. Bugün toplumun %70’i Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini düşünüyor. Bu görüşe karşı olan bireylerin oranı sadece %5.

Ipsos Türkiye

GEÇİCİ KORUMA ALTINDA BULUNAN SURİYELİLERLE AYNI GELENEK VE DEĞERLERE SAHİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNEN BİREYLERİN ORANI SADECE %11.  Ülkemizde yaşayan Suriyeliler ile aynı değerlere ve geleneklere sahip olmadığımız görüşü oldukça baksın bir görüş. Ve bu görüş son 2 sene içinde de değişmiyor. Bugün her 10 kişiden sadece 1’i aynı değerlere ve geleneklere sahip olduğumuzu düşünürken, toplumun yarısını bu görüşün tam tersini düşünüyor. %37’lik bir kesim ise bu konuda net bir görüş belirtememekte.

Ipsos Türkiye

SURİYELİLERİN GELECEKTE GÜVENLİK SORUNU OLUŞTURACAĞINI DÜŞÜNENLERİN ORANI %62. Suriyelilerin gelecekte güvenlik sorunu oluşturacağı görüşü 2020 senesine göre 6 puan azalmış olsa bile yine de bugün her 10 kişiden 6’sı Suriyelilerin gelecekte güvenlik sorunu oluşturacağını düşünüyor. Suriyelilerin güvenlik sorunu oluşturmayacağını düşünenlerin oranı ise %7.

Ipsos Türkiye

SURİYELİ SIĞINMACILAR/MÜLTECİLER KONUSU TOPLUMUN %3’Ü TARAFINDAN EN ÖNEMLİ SORUNLAR ARASINDA BELİRTİLİYOR. Ekonomi toplum için en önemli sorun olmaya devam ediyor. Her 10 kişiden 9’u ekonomiyi en önemli sorun olarak belirtiliyor. Koronavirüs salgınının ise artık toplum için artık önemli bir sorun olmaktan çıkmış durumda. Suriyeli mülteciler konusu ise en önemli sorunlar arasında belirtiliyor.

Ipsos Türkiye

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar GEDİK verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Nüfus hareketliliği insanlığın yönetmesi gereken bir olgu. Ekonomik nedenler ile gerçekleşen iç ve dış göçler tüm ülkelerin sürekli olarak gündemlerinde olan bir konu. Buna yaşanan savaşlar nedeni ile ani ve kitlesel göçler eklenebiliyor. Son dönemde Suriye ve Ukrayna’da gerçekleşen göçler bunun en güncel örnekleri.  Her ne nedenle olursa olsun göçlerin toplumun yaşamına etki ettiği bir gerçek, bir yandan çeşitli kararlar alınıp süreç yönetilmeye çalışılırken bir yandan da hayat devam ediyor.

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması’nın 2 yıl önceki sonuçları ile son dönem sonuçlarını karşılaştırdığımızda Türkiye’de de hayatın devam ettiğini ve toplumda Suriyeli sığınmacılara yönelik bakış açısında değişimler olduğunu görebiliyoruz.

On vatandaştan sadece biri Suriyeliler ile aynı gelenek ve değerlere sahip olduğumuzu düşünüyor, bu oran 2 yıl önce de aynı imiş. Kısacası farklı olduğumuz konusunda kafamız net. Ancak aradan geçen 2 yılda Suriyeli bir arkadaşı olanların oranı yaklaşık 1.5 kat artmış, artık neredeyse her beş kişiden birinin Suriyeli arkadaşı var. Farklı olmak dost olmayı engellememiş. Toplumsal sağduyu için çok güzel bir örnek olsa gerek.

Ipsos Türkiye

Suriyelilerin ülkedeki varlıklarının gelecekte güvenlik sorunu oluşturacağını düşünenlerin oranı %68’den %62’ye gerilemiş durumda. Ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini düşünenlerin oranı ise %77’den %70’e düşmüş. Evet Suriyelilerin Türkiye’deki varlıklarına karşıt düşünceler hala çok baskın, ancak bu oranlardaki gerilemeler de çok dikkat çekici, bunlar istatistiksel olarak anlamlı düşüşler. Bu trendin farkında olarak politika üretmek kritik. Koronavirüs gündemden düşmüş halde. Son haftalarda ateşli politik tartışmalara yol açan Suriyeliler konusu ise toplumun %3’ü tarafından ülkenin en önemli sorunu olarak dile getiriliyor. Ülkenin en önemli sorunu nedir sorusunun neredeyse tek yanıtı ekonomi.”