Danıştay dur dedi

Danıştay dur dedi

Danıştay dur dedi

Çeşme projesi için meslek odaları ve çevrecilerin açtığı davada Danıştay 6. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma talebine ret kararını kaldıran Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, yürütmenin durdurulmasına oy çokluğu ile karar verdi.

Geçtiğimiz ağustos ayında projeyle ilgili meslek odaları yürütmenin durdurulması için Danıştay 6. Daire’ye dava açtı. Daire bu talebi reddetti. Bunun üzerine aralarında birçok meslek örgütü ve yurttaşın olduğu 111 kişi bu karara itiraz etti.

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 6. Daire’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırdı ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.