Vatandaş Turkovac aşısına sıcak bakıyor

Vatandaş Turkovac aşısına sıcak bakıyor

Vatandaş Turkovac aşısına sıcak bakıyor

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 80. dönem verileriyle;Turkovac aşısına yönelik tutumlar, bireylerin tekrar aşı olmaları gerektiği durumlarda hangi aşıyı tercih edeceği, grip aşı olmak istemeyenlerdeki yükselişin temel sebepleri, incelenmiştir.

HER 10 KİŞİDEN 4’Ü KULLANIMA HAZIR OLDUĞU VAKİT TURKOVAC AŞISINI YAPTIRACAĞINI SÖYLÜYOR.  

3.faz çalışmaları devam eden Turkovac aşısını toplumun %37’si kullanıma hazır olduğunda yaptıracağını belirtirken, sadece her 5 kişiden 1’i şu an için yaptırmayacağını belirtmekte. Turkovac aşısını yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kararsız olanların oranı ise %42. Covid-19 aşısı olmayanlar ise beklenildiği gibi Turkovac aşısı yaptırma konusunda da olumsuzlar.

Ipsos Türkiye

BİREYLERİN YARISI TEKRAR AŞI OLMALARI GEREKSE BİONTECH AŞISINI TERCİH EDECEĞİNİ SÖYLERKEN TURKOVAC AŞISINI OLACAĞINI SÖYLEYENLERİN ORANI %26.

Tekrar aşı olunması gerektiği durumda toplumun %52’si Biontech aşısını tercih edeceğini söylüyor. Bu oran Covid 19 aşısı olan bireyler nezdinde %57. Aşı olan kişiler nezdinde Turkovac aşısının tercih edilme oranı toplamda da olduğu gibi %26. Bugüne kadar aşı olmamış bireylerin de %27’si aşı olmaları gerektiği durumda Turkovac’ı tercih edeceğini belirtiyor. Bu kitle nezdinde Biontech’in tercih edilme oranı sadece %17.

Ipsos Türkiye

KORONA SALGININDAN DOLAYI YETERİNCE KORUNDULDUĞUNUN DÜŞÜNÜLMESİ BU SENE GRİP AŞISI  OLMAYI İSTEMEMENİN TEMEL SEBEBİ.

Ipsos araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre; bu kış grip aşısı olmayacağını ifade eden kişilerin %38’i salgından dolayı yeterince korunduğunu, %18’i de salgından dolayı evden çıkmadığını bu yüzden grip olmayacağını düşündüğünü belirtiyor. Covid 19 aşısı olduğu için grip aşısı ile bu aşının farklı bir etkileşimi olacağı konusunda endişeli olduklarından grip aşısı yaptırmayı düşünmeyenlerin de oranı %36.

Ipsos Türkiye

GRİP AŞISI OLMAYI DÜŞÜNENLERİN ORANI %34.

Kış aylarının gelmesi ile bireylerin sadece %34’ü grip aşısı olmayı düşünüyor. %44’ü ise grip aşısı olmayı düşünmüyor. Aşı olmamış kişilerde bu oran %63’e yükseliyor.  

Ipsos Türkiye

BUGÜNE KADAR EN AZ BİRKEZ GRİP AŞISI OLANLARIN ORANI DA %42.  Daha önceki senelerde en az bir kez grip aşısı olanların oranı bu sene grip aşısı olmayı düşünenlerin oranından sadece %8 daha yüksek. Covid 19 aşısı olmamış bireyler nezdinde daha önce grip aşısı olmuş olanların oranı yine çok düşük (%17)

Ipsos Türkiye

Ipsos Türkiye CEO’su verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; Salgın devam ediyor. Hayat büyük ölçüde eski normallere dönmüş gibi görünse bile vaka ve kayıp sayıları, salgının devam ettiğini net olarak ortaya koyuyor. Tedavi edici ilaçlar henüz üretilmediği için hala kendimizi virüsten korumaktan başka çare yok. Bir kesim aşı olarak korunuyor, bir kesim ise aşı olmadan kendini korumaya çalışıyor. (Hastalığın aslında var olmadığını söyleyenleri ya da kendisini korumak ihtiyacı duymayanları bu değerlendirmeye dahil etmiyorum)

Ülkemiz, aşı geliştirme çalışmaları içinde yerini Turkovac aşısı ile aldı. Toplumun, hala test sürecinde olan Turkovac’a bakış açısını araştırdık. Yaklaşık olarak her on kişiden dördü kullanıma hazır olması halinde Turkovac yaptırabileceğini söyledi. Net olarak Turkovac aşısı olmayacağını ifade edenler ise %21.

Aşıların koruyucu özelliklerini muhafaza edebilmesi için çeşitli kurallar dahilinde ek doz önerileri yapılıyor. Ek dozlar, antikor seviyesinde zaman içinde oluşan azalmayı telafi etmeyi amaçlıyor.  Biontech ile karşılaştırmalı olarak ek doz tercihlerini sorguladığımızda karşımıza çıkan çarpıcı bulgu henüz aşı olmamış kitle içinde Turkovac’ın Biontech’e kıyasla daha yüksek oranda tercih edilmesi oldu.

Ipsos Türkiye

Ipsos CEO’su Sidar Gedik

Aşı olmuş olanlar ise muhtemel ek dozda ağırlıklı olarak Biontech tercih edeceklerini ifade ettiler. Henüz aşı olmamış kitlenin kafa karışıklığı ve aşıya uzak durma tavrı devam ediyor. Bu kitlenin dörtte biri bundan sonra da aşı olmayacağını belirtiyor.

Kış etkisini göstermeye başlarken ve hepimiz geçen yıla kıyasla daha fazla sosyalleşirken muhtemel grip salgınları da gündem oluyor. Uzmanları grip aşısı tavsiyesinin toplumda geniş bir karşılık bulduğunu söyleyemeyiz. Her üç kişiden yalnızca biri grip aşısı olmayı düşünüyor. Covid-19 aşısı olmamış kitle içinde ise bu oran neredeyse yedide bire kadar iniyor. Grip aşısı olmak istemeyenlerin önemli bir kısmı Covid-19’dan korunma çabasının gripten de koruyacağını düşündükleri için gereksiz buluyorlar. Bir başka büyük grup ise Covid-19 aşısı oldukları için grip aşısının farklı bir etki yapmasından endişe duyuyorlar. Grip aşısı geçmişte de toplumun çoğunluğunun başvurmadığı bir korunma yöntemi. Özellikle de Covid-19 aşısı olmamış olan kesimde geçmişte en az bir kez grip aşısı olmuş olanların oranı sadece %17. Bu kesimin aşılara uzak kalmayı tercih ettiğinin bir başka göstergesi. Hangisi olursa olsun aşıya kökten karşı olanlar ise sadece %6 oranında. Toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşabilmemiz için umut verici bir bilgi.