Cumhuriyetin 100. Yılında Milli Aidiyet duygusunu yaşatalım!

Milli bayramlar, bir ülkenin bağımsızlık, birlik, tarih ve kültürel kimliği gibi önemli değerlerini kutlamak amacıyla düzenlenen özel günlerdir. Bu bayramlar, ulusal birlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmek, tarihi olayları anmak, milli kimliği kutlamak ve toplumu bir araya getirmekte de önemli rol oynarlar. Türkiye’nin en önemli bayramlarından biri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin çağdaş, laik ve demokratik bir devlete dönüşmesi için büyük bir özveri ve azimle çalışmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim şekli olarak kabul edilen Cumhuriyet yeni bir dönemin başlangıcının simgesi oldu. 29 Ekim 1923, Türkiye’nin bağımsızlık savaşının zaferle sonuçlanması ve Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bayrakların coşkuyla göndere çekildiği, halkın sevinçle kutladığı unutulmaz bir gündür. Ulus kimliğinin oluşum sürecinde Cumhuriyet rejiminin önemini vurgulayan bu bayramın 100. yılını ülke çapında düzenlenecek törenler, resmi geçitler, havai fişek ve diğer etkinlikler eşliğinde kutlayacağız. Türk milletinin milli aidiyetinin en güçlü ifadelerinden biri olan Cumhuriyetin 100. yılı hiç kuşkusuz ülke tarihimizde önemli bir kilometre taşı olacak.

Bir topluluğun üyelerinin aynı millete ait olduklarını hissetmeleri ve ortak bir kimlik oluşturup bu kimliği benimsemeleri anlamına gelen “milli aidiyet” bir bireyin veya topluluğun, kendi ülkesine, kültürüne ve tarihine olan bağlılık duygusunu da ifade eder. Aidiyet duygusu, bir bireyin bir grup veya topluluk içinde kendini kabul görmüş hissetmesi anlamına gelir. Aidiyet duygusunun ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bir hayli fazladır. Bir grubun veya topluluğun bir parçası olmak, insanların birbirlerine destek sağlamalarına olanak tanır. Bu destek, kişinin stresle daha iyi başa çıkmasına ve olumsuz durumlar karşısında dayanıklılık göstermesine yardımcı olur. Grup içinde kabul görmek ve katkıda bulunmak, bireyin kendine olan saygısını da arttırır. Özsaygı ruh sağlığını olumlu yönde etkileyen bir olgudur. Bir topluluğun parçası olan kişi kendisini değerli hisseder, aidiyet duygusu ile yeni arkadaşlıklar kuran bireyin sosyal bağları gelişir ve yalnızlık hissi azalır.

Söz konusu milli aidiyet olduğunda iki önemli olgu ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki ulus olarak geçmişimizle olan bağlarımızı güçlendirmek diğeri ise geleceğimizi şekillendirmektir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi Türk milleti olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir araya geleceğiz ve Ata’mızdan yadigâr kalan tarihi mirasımızı kutlayıp Cumhuriyet’in kazanımlarını sürdürme kararlılığımızı yineleyeceğiz. Ve yine bu bayram, genç nesillere Cumhuriyet’in değerlerini, laiklik ilkesini ve demokrasinin önemini öğretmek için önayak olacağız. Cumhuriyetin 100. yılında ülke çapında yapılacak sanat, müzik, tiyatro ve diğer kültürel etkinlikler sayesinde, tüm ulus bir araya gelip kültürel mirasımızı dolayısıyla milli kimliğimizi kutlayarak milli aidiyet duygumuzu güçlendireceğiz. Milli projeler sayesinde ortak bir amaç etrafında birleşip ulusal gururumuzu ülke çapında teşvik edeceğiz.  Bu dönem eğitim kurumlarına da bir hayli önemli bir rol düşüyor. Nitekim, okullar genç nesillerin milli tarihlerini ve değerlerini öğrenmelerini sağlama yoluyla milli kimliğe duyarlılık ve saygıyı aşılamakta bir hayli etkin olabilirler.

Dünya üzerinde milli aidiyet uğruna can kayıplarının yaşandığı bu tatsız dönemde mücadelenin simgesi olan Cumhuriyetimizin 100. yılının içinde bulunduğumuz karanlığı az da olsa aydınlatması hiç kuşkusuz hepimizin temennisi. Bu dönemi özel kılmak vatandaşlar olarak bizlerin de elinde. Bu millete ait olmanın gücü ve gururuyla bir araya gelelim, birbirimize sımsıkı tutunalım. İşte ancak o zaman milli aidiyetimizi canlı tutabilecek, geçmişle bağlarımızı güçlendirebilecek ve geleceğe umutla bakabileceğiz.

Şehnaz Tuna

Şehnaz Tuna

Editör / pausedergi@gmail.com

Klinik Psikolog

DİĞER YAZILARI